2331021556 Θεσσαλονίκης 152, Βέροια

Θεσσαλονίκης 152, Βέροια, Ημαθίας Τ.Κ.: 59131

Τηλέφωνο: 2331021556

Φαξ: 2331021556

Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – SERVICE

Επισκεψιμότητα: 833

Ιστοσελίδα: http://www.germanis-service.gr

Debug toolbar

Debug Toolbar


Debug messages


Initializing ArticlesManager

http://www.germanis-service.gr/el/

No article categories fount

URLs


Host: www.germanis-service.gr

Current URI: /el/sinergio-autokiniton-veroia-Epikoinonia

Globals


$template_path: '/templates/corporate'

$page_home_url: 'http://www.germanis-service.gr/el/sinergio-autokiniton-veroia-'

$load_slideshow: false

$show_hero_title: true

$template_debug: true

$debug_message_list: array ( 0 => 'Initializing ArticlesManager', 1 => 'http://www.germanis-service.gr/el/', 2 => 'No article categories fount', )

$template:

Page setings


Local setings


Menu