2331021556 Θεσσαλονίκης 152, Βέροια

Θεσσαλονίκης 152, Βέροια, Ημαθίας Τ.Κ.: 59131

Τηλέφωνο: 2331021556

Φαξ: 2331021556

Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – SERVICE

Επισκεψιμότητα: 3199

Ιστοσελίδα: http://www.germanis-service.gr